Prins Bernhard Molen

Molenaars en molengidsen van de Prins Bernhard Molen in Melick

  • Dirk Teeken, Hoofdmolenaar
  • Clemens Dresselaars, Molenaar
  • Né Munnichs, Molenaar
  • Geert van der Meulen, Molenaar in opleiding
  • Bert Bremmers, Molenaar in opleiding
  • Frans Smits, Molengids

Activiteiten en Nieuws

PBM
27-12

Nieuwe molenaar in opleiding

Afgelopen jaar heeft Bert Bremmers zich als nieuwe leerling molenaar gemeld om het vak te leren.

Kom in het seizoen eens langs als u belangstelling heeft om eens kennis te maken met dit mooie vak.

Afspraken kunnen worden gemaakt bij de molenaar tijdens openings uren van de molen.

 


PBM
11-05

het nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen begint op de eerste zondag van mei 2015. Daarna zal de molen elke zondag geopend zijn voor bezoekers tot aan de eerste zondag in oktober.

De Nationale molendagen zijn weer achter de rug.

We kunnen terug kijken op een geslaagd weekeinde van twee dagen met zeer verschillend weer.

Was het zaterdag wat aan de frisse kant en met veel wind, was het zondag een prachtige dag met helaas weinig tot geen wind.

Door het frisse weer op de zaterdag viel het bezoek aan de molen wat tegen, maar de wind vergoede veel zodat er gemalen kon worden. De  bezoekers die moedig de trap waren opgekomen vonden het zeer spectaculair. De molen stond af en toe zo te schudden dat verschillende bezoekers niet de trap op durfden.

Zondag waren we al blij dat de molen af en toe een rondje draaide maar daar stond weer tegenover dat met een bezoekers aantal van meer dan 100 het een geslaagde dag was.

De molenaar dank alle bezoekers voor hun aanwezigheid op de molen het was mezeer aangenaam.

De verschillende standhouders waren over het hele weekeinde tevreden vooral het zelf maken van insectenhotels voor de jeugd was een topper.

Iedereen die er geweest is bedankt en tot volgende maal dat zal zijn tijdens de monumentendagen op 11 en 12 september. Op de parkeerplaast zal dan een demonstratie zijn van het bewerken van graan zoals wannen en dorsen. 

 

De volgende belangrijke dagen is de Limburgese molendag de eeste zondag in oktober.

 


PBM
29-05

Molenbank

Op 28 mei 2017 is er bij de Prins Bernhard Molen een nieuwe molenbank geplaats van ter nagedachtenis aan Fritz Dirkx.