Prins Bernhard Molen

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Molens Roerdalen wordt gevormd door:

 

Rolf Joosten

DB lid, voorzitter

 Taken:

 • Organisatie,
 • Beleid
 • Algemene contacten
 • Bestuurlijke contacten
 • PR en website
 • Bestuursverantwoordelijke Molen van Verbeek

  email: voorzitter@molensroerdalen.nl

 

Thei Schmits

DB lid, penningmeester

 Taken:

 • Financiën

  

Karin Hermans.

DB lid, Secretaris,

 Taken:

 • Organisatie
 • Beleid
 • Evenementen

email: secretariaat@molensroerdalen.nl

 

Wiel Hendriks

Bestuurslid

 Taken:

 • Organisatie
 • Molenbeheer
 • Contacten molenaars
 • Contacten klussers
 • Contacten molenburen
 • Bestuursverantwoordelijke Gitstappermolen

 

Paul Planje

Bestuurslid

 Taken:

 • Vergunningen
 • Ruimtelijke ordening
 • Biotoop

 

Dirk Teeken

Bestuurslid

Taken:

 • Molentechniek
 • Beheer molens
 • Beheer molenomgeving
 • Bestuursverantwoordelijke Prins Bernhardmolen en Werktuigenmuseum in Melick

 

Contact

Stichting Molens Roerdalen
Molenweg 14
6077 BC St Odilienberg
email: info@molensroerdalen.nl

Voorstellen of andere informatie gericht aan het bestuur kunt u mailen aan: info@molensroerdalen.nl

 

 

Activiteiten en Nieuws