Prins Bernhard Molen

 

Geschiedenis

 

Foto van de Gitstapper molen Leuk Uitje in Limburg 

 

De oorspronkelijk houten molen werd in de 14e eeuw gebouwd en voor het eerst in een akte uit 1377 vermeld.

Hertog Willem van Gulik en hertogin Maria bepaalden op 26 december van dat jaar, dat de Geitstapperbeeck beneden de Geitstapper-berch de meest geschikte plaats is voor een molen te Vlodrop. Steven van Oerade kreeg voor hem en zijn erven het gemaal van Vlodrop en werd verplicht op die plaats een waterradmolen te bouwen. In de eeuwen die volgden, was de molen het eigendom van het geslacht Van Vlodrop.

In 1750 is de molen herbouwd in steen en werd de korenmolen uitgebreid met een oliemolen. De koren- en oliemolen hadden ieder een eigen waterrad, de korenmolen een middenslagrad, de oliemolen een onderslagrad. Na de eerste wereldoorlog werd de oliemolen ontmanteld. In de loop der tijd raakte het resterende waterrad van de korenmolen in verval, maar de molen bleef in bedrijf door op elektriciteit te malen met een hamermolen.

De gemeente Vlodrop kocht de watermolen in 1987 en herstelde de korenmolen weer in oude luister. In 1988 is de Gitstap officiëel in gebruik genomen.

Voor meer gegevens zie :

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=483

 

 

Activiteiten en Nieuws