Prins Bernhard Molen

Stichting Molens Roerdalen

De doelstelling van de Stichting Molens Roerdalen is het bevorderen van de instandhouding van de windmolens en watermolen in de gemeente Roerdalen. Dat wordt onder meer bereikt door:

• het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens,

• het beheer van de molens;

• het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;

• het stimuleren van de belangstelling voor de molens;

• het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars;

• de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering daarvan;

Deze doelstelling is voor het bestuur van Molens Roerdalen de basis voor het te voeren beleid. Het (laten) verrichten van onderhoud binnen de beschikbare middelen aan alle molens heeft de hoogste prioriteit. Verder het begeleiden van vrijwilligers en het in harmonie laten samenwerken.

Activiteiten en Nieuws