Prins Bernhard Molen

ANBI 2020

De Belastingdienst heeft de Stichting Molens Roerdalen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Op grond hiervan moet de stichting een aantal gegevens openbaar maken via de  internetsite.

Dit zijn:

De naam:                                      

Stichting Molens Roerdalen;PDF

RSIN of fischaal nummer :              

806161887;

Contactgegevens:                           

Stichting Molens Roerdalen
Molenweg 14
6077 BC St Odilienberg
email: info@molensroerdalen.nl

Bestuurssamenstelling

en namen van de bestuursleden:

R. Joosten , Penningmeester/voorzitter;

K. Hermans, secretaris;

T. Schmits, bestuurslid;

W. Hendriks, bestuurslid;

P. Planje, bestuurslid.

B. Bremmers, bestuurslid.

Beleidsplan:

De Stichting houdt de drie molens in de gemeente Roerdalen in stand. Zij stimuleert het onderhoud en de exploitatie van de molens omdat de molens in het landschap bakens zijn van industriële techniek en een grote historische waarde vertegenwoordigen.                                                                                                              Er zijn drie molentypes.                                                                                                      De Gitstappermolen in Vlodrop is een van de tientallen eeuwenoude watermolens in Limburg, de Molen van Verbeek in Sint Odiliënberg is een industriële molen met verschillende maalmogelijkheden en de Prins Bernhard Molen in Melick is een standerdmolen, het eerste molentype dat al in de veertiende eeuw in ons land voorkomt.

Het beloningsbeleid:  

Er is geen beloningsbeleid vanwege het ontbreken van personeel;

 

 

De doelstelling: 

De doelstelling van de Stichting Molens Roerdalen is het bevorderen van de instandhouding van de windmolens en watermolen in de gemeente Roerdalen.             Dat wordt onder meer bereikt door:                                                                                • het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens,                             • het beheer van de molens;                                                                                          • het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;                                       • het stimuleren van de belangstelling voor de molens;                                                    • het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars;                                             • de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering daarvan;

      Deze doelstelling is voor het bestuur van de Stichting Molens Roerdalen de basis voor het    

      te voeren beleid. Het (laten) verrichten van onderhoud binnen de beschikbare middelen      

      aan alle molens heeft de hoogste prioriteit. Verder het begeleiden van vrijwilligers en het

      in harmonie laten samenwerken.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteiten

Prins Bernhard Molen 2021

De eerste maanden van het jaar 2021 waren rustig door corona en kon er klein onderhoud aan de molen worden gedaan.

Verder heeft de molenmaker weer de halssteen in lijn gezet met de bovenas en onder de halssteen een nieuw kwastvrij houten plaatje aangebracht. De kammen zijn in de bijenwas gezet en het penlager is gesmeerd, evenals de zetel.

 

280 bezoekers mochten worden welkom geheten tijdens de Nationale Molendagen in oktober.

 

Begin juli zijn de binnenroedes vastgezet door de molenmaker. Deze zaten los vanwege de extreme warme zomer.

 

Het bezoekersaantal op de monumentendagen was beduidend lager, echter de Limburgse molendag was daarentegen weer geslaagd met een heerlijk vlot draaiende molen.

 

In de winter is het een stuk rustiger op de molen, dan worden de onderhoudswerkzaamheden verricht, o.a. een leuning aan de bovenkant van de trap naar de steenzolder. Vanaf juni 2021 komen dan weer de eerste bezoekers. 

Ook in 2021 scoorde de Prins Bernhardmolen een leuk aantal bezoekers tijdens de Nationale molendagen. In de zomer die volgde viel het aantal bezoekers tegen, echter dit werd in de maand augustus ruimschoots goedgemaakt.

Ook in het najaar van 2021  wisten bezoekers op de zondagmiddag de Prins Bernhard molen te vinden.

Ook heeft er een inspectie plaatsgevonden door de monumentenwacht.

De benhardmolen heeft groot onderhoud gehad en is geheel opgeschilderd. 

 

Verdere activiteiten

Dit jaar hebben de vrijwilligers weer hun bijdrage geleverd aan het onderhoud van de educatieve tuin achter de molen. Die leverde dit jaar meer soorten groenten en fruit op dan vorig jaar.

Vooral voor schoolgroepen biedt dit een educatieve mogelijkheid. Er zijn scholen die elk jaar weer komen. En de leerlingen zijn vaak verbaasd hoe lekker een worteltje, direct uit de grond, of een cherry-tomaatje, net van de struik, smaakt.

 

 Onderhoud

Het klein onderhoud aan de molen is door ons zelf gedaan. 

financieel  downloads bestanden 

 

Activiteiten en Nieuws