Prins Bernhard Molen

ANBI 2015-2016

De Belastingdienst heeft de Stichting Molens Roerdalen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Op grond hiervan moet de stichting een aantal gegevens openbaar maken via de  internetsite.

Dit zijn:

De naam:                                      

Stichting Molens Roerdalen;

RSIN of fischaal nummer :              

806161887;

Contactgegevens:                           

Stichting Molens Roerdalen
Molenweg 14
6077 BC St Odilienberg
email: info@molensroerdalen.nl

Bestuurssamenstelling

en namen van de bestuursleden:

R. Joosten , voorzitter;

K. Hermans, secretaris;

T. Schmits, penningmeester;

W. Hendriks, bestuurslid;

P. Planje, bestuurslid.

D. Teeken, bestuurslid.

Beleidsplan:

De Stichting houdt de drie molens in de gemeente Roerdalen in stand. Zij stimuleert het onderhoud en de exploitatie van de molens omdat de molens in het landschap bakens zijn van industriële techniek en een grote historische waarde vertegenwoordigen.                                                                                                              Er zijn drie molentypes.                                                                                                      De Gitstappermolen in Vlodrop is een van de tientallen eeuwenoude watermolens in Limburg, de Molen van Verbeek in Sint Odiliënberg is een industriële molen met verschillende maalmogelijkheden en de Prins Bernhard Molen in Melick is een standerdmolen, het eerste molentype dat al in de veertiende eeuw in ons land voorkomt.

Het beloningsbeleid:  

Er is geen beloningsbeleid vanwege het ontbreken van personeel;

 

 

De doelstelling: 

De doelstelling van de Stichting Molens Roerdalen is het bevorderen van de instandhouding van de windmolens en watermolen in de gemeente Roerdalen.             Dat wordt onder meer bereikt door:                                                                                • het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens,                             • het beheer van de molens;                                                                                          • het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;                                       • het stimuleren van de belangstelling voor de molens;                                                    • het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars;                                             • de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering daarvan;

      Deze doelstelling is voor het bestuur van de Stichting Molens Roerdalen de basis voor het    

      te voeren beleid. Het (laten) verrichten van onderhoud binnen de beschikbare middelen      

      aan alle molens heeft de hoogste prioriteit. Verder het begeleiden van vrijwilligers en het

      in harmonie laten samenwerken.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Activiteiten

Prins Bernhard Molen 2015-2016 

De eerste maanden van het jaar 2015 waren rustig en kon er klein onderhoud aan de molen worden gedaan.

Verder heeft de molenmaker weer de halssteen in lijn gezet met de bovenas en onder de halssteen een nieuw kwastvrij houten plaatje aangebracht. De kammen zijn in de bijenwas gezet en het penlager is gesmeerd, evenals de zetel.

 

150 bezoekers mochten worden welkom geheten tijdens de Nationale Molendagen in mei.

 

Begin juli zijn de binnenroedes vastgezet door de molenmaker. Deze zaten los vanwege de extreme warme zomer.

 

Het bezoekersaantal op de monumentendagen was beduidend lager, echter de Limburgse molendag was daarentegen weer geslaagd met een heerlijk vlot draaiende molen.

 

In oktober 2015 was er voor een leerling molenaar een regionaal examen op de Prins Bernhard molen. De kandidaat is geschikt bevonden om door te stromen naar het landelijke examen. 

 

Het aantal bezoekers was in 2015 wat lager dan vorig jaar maar toch nog een 950 en het aantal omwentelingen van de molenas was bijna 17000 ondanks dat de omwentelingenteller enige tijd buiten werking is geweest.

 

In de winter is het een stuk rustiger op de molen, dan worden de onderhoudswerkzaamheden verricht, o.a. een leuning aan de bovenkant van de trap naar de steenzolder. Vanaf maart 2016 komen dan weer de eerste bezoekers. In april was er weer werk voor de molenmaker: de roeden doorhalen. Deze kunnen er nu weer 10 jaar tegen.

 

Ook in 2016 scoorde de Prins Bernhardmolen een leuk aantal bezoekers tijdens de Nationale molendagen. In de zomer die volgde viel het aantal bezoekers tegen, echter dit werd in de maand augustus ruimschoots goedgemaakt, en zeker tijdens de demonstratie met oude landbouwwerktuigen op 21 augustus 2016.

Ook in het najaar van 2016 wisten bezoekers op de zondagmiddag de Prins Bernhard molen te vinden.

Ook heeft er een inspectie plaatsgevonden door de monumentenwacht.

Felicitaties zijn er voor Bert Bremmers uit Melick,  die slaagde voor zijn regionaal examen als molenaar.

 

2016 had maar een kort seizoen, goed voor totaal 642 bezoekers en de as heeft 17328 omwentelingen gemaakt.

 

 

 

 

Verdere activiteiten

Dit jaar hebben de vrijwilligers weer hun bijdrage geleverd aan het onderhoud van de educatieve tuin achter de molen. Die leverde dit jaar meer soorten groenten en fruit op dan vorig jaar.

Vooral voor schoolgroepen biedt dit een educatieve mogelijkheid. Er zijn scholen die elk jaar weer komen. En de leerlingen zijn vaak verbaasd hoe lekker een worteltje, direct uit de grond, of een cherry-tomaatje, net van de struik, smaakt.

Eind oktober is samen met de Berger Vrijwilligers plus partners een gezellige dag georganiseerd: na een rondleiding op het boerderijmuseum in Schimmert en een bezoek aan de standerdmolen Sint Hubertus in Klein Genhout was er een buffet in Oetsjpanning De Meuleberg.

 Onderhoud

Het klein onderhoud aan de molen is door ons zelf gedaan. Verder is de molen dringend aan een schilderbeurt toe.

Financiele verantwoording.

STICHTING MOLENS ROERDALEN    
           
Balans per 31 december 2014        
Activa Beginbalans Eindbalans Passiva Beginbalans Eindbalans
Vaste activa      Eigen vermogen     
Molen   €      278.900  €      278.900  Molen   €      278.900  €  278.900
       Reserves   €          7.985  €      9.394
         €      286.885  €  288.294
Vlottende activa          
Rabo rekening-courant  €          2.329  €          5.444      
Rabo telesparen  €          5.544  €          4.031      
   €          7.873  €          9.475      
           
Vorderingen      Schulden      
 Huur    €          1.240  €          1.259  Huur   €          1.240  €      1.259
BTW  €             117          €                 5  €           81
   €          1.357  €          1.259    €          1.245  €      1.340
           
   €      288.130  €      289.634    €      288.130  €  289.634
           
Balans per 31 december 2015        
Activa Beginbalans Eindbalans Passiva Beginbalans Eindbalans
Vaste activa      Eigen vermogen     
Molen   €      278.900  €      278.900  Molen   €      278.900  €  278.900
       Reserves   €          9.394  €    10.158
         €      288.294  €  289.058
Vlottende activa          
Rabo rekening-courant  €          5.444  €          3.535      
Rabo telesparen  €          4.031  €          6.566      
   €          9.475  €        10.101      
           
Vorderingen      Schulden      
 Huur    €          1.259  €          1.272  Huur   €          1.259  €      1.272
BTW      €               57      €               81    
   €          1.259  €          1.329    €          1.340  €      1.272
           
   €      289.634  €      290.330    €      289.634  €  290.330
           
Balans per 31 december 2016        
Activa Beginbalans Eindbalans Passiva Beginbalans Eindbalans
Vaste activa      Eigen vermogen     
Molen   €      278.900  €      278.900  Molen   €      278.900  €  278.900
       Reserves   €        10.158  €    11.012
         €      289.058  €  289.912
Vlottende activa          
Rabo rekening-courant  €          3.535  €          4.371      
Rabo telesparen  €          6.566  €          6.593      
   €        10.101  €        10.964      
           
Vorderingen      Schulden      
 Huur    €          1.272  €          1.281  Huur   €          1.272  €      1.281
BTW  €               57  €             110          
   €          1.329  €          1.329    €          1.272  €      1.281
           
   €      290.330  €      291.193    €      290.330  €  291.193
           
STICHTING MOLENS ROERDALEN            
             
Exploitatie 2014 2014 2015 2015 2016 2016
Omschrijving Inkomsten Uitgaven  Inkomsten Uitgaven  Inkomsten Uitgaven 
saldo op 1 januari 2.329   5.444   3.535  
Balans (overboekingen) 15 -1.444 2.002 2.203 2.007 -167
Entree inkomsten 261          
Bestuurs/administratiekosten   80   248   602
BTW te betalen 3.226 53 3.178   3.196  
BTW voorbelasting   3.593   3.250   3.417
BTW belastingdienst 382   15      
Diversen 4.970 1.572       -294
Bijdragen gemeente 3.000   3.000   3.000  
Onkosten vrijwilligers   3.203   3.749   3.113
Contributies en lidmaatschappen   50   50   88
Huur ontvangen 19.058   19.276   19.386  
Huur betaald   19.060   19.271   19.394
Klein onderhoud molens   1.283   632   597
Energie molens   -238   -24   -18
Molenactiviteiten   586       21
             
Totaal 33.241 27.797 32.915 29.379 31.125 26.753
saldo op 1 januari 5.444   3.535   4.372  

Activiteiten en Nieuws